Solidariteit met de Indianen van Guatemala

De Maya,  60% van de bevolking van Guatemala, maar toch nog uitgebuit en buiten de maatschappij gezet.

De Maya hebben zelden toegang tot hoger onderwijs en krijgen niet de kans deel te nemen aan het politiek en economisch leven van hun land. Sinds de jaren 70, proberen ze hun rechten te verdedigen en worden ze het slachtoffer van vervolging. Dit sterkt hen alleen maar in hun verlangen naar erkenning.

Ze hebben goed opgeleide mannen en vrouwen nodig, die hun wortels hebben in de Maya cultuur.

Om te kunnen functioneren in de maatschappij moeten de Maya toegang krijgen tot het hoger onderwijs of betere opleidingen. Maar daarvoor hebben ze vaak geen geld. De vredesakkoorden van december 1996, stelt de Maya organisaties in staat in het openbaar actief te zijn een voor meer opleiding te ijveren.

Sinds 1990, ondersteunt de SIG jonge Maya studenten met studiebeurzen.

Tien Indiaanse Comités, gespreid over de verschillende regio’s en bevolkingsgroepen van het land, begeleiden elk een twintigtal studenten. De kandidaten voor een beurs worden door de Comités gekozen op basis van hun inzet in de gemeenschap en hun motivatie te studeren, ook al kunnen ze de studiekosten niet betalen.

Wenst U een jonge Maya te helpen studeren en zijn talenten ten dienst van zijn gemeenschap te stellen ? Meer informatie hier.

 

Contact

SIG (Solidarité avec les Indiens du Guatemala) SOLIDARITE INDIENS GUATEMALA
Rue J. Servais 10
5100 JAMBES BELGIUM
+32 (0)81/310859 (Anne Marie)
+32 (0)81/570273 (Christine)
amclamot@gmail.com, ChristineGillet2@gmail.com