KOST VAN DEZE STUDIEBEURZEN

 

In 2015 ontvangt de student

 • Lager middelbaar  « bàsico » (3 jaar):  1850 Quetzal, d.i. 180 €
 • Hoger middelbaar   « diversificado » (3 of 4 jaar) dat toegang geeft tot een beroep: 3700 Quetzal, d.i. 360 €
 • Universitair: 3700 Quetzal (of meer , afhankelijk van de studierichting), d.i. tussen 360 € en 465 €

INFORMATIE VOOR DE PETERS

 • Algemene informatie,  familiale gegevens en schooluitslagen + een foto + een brief van het petekind bij de start van het peterschap
 • Jaarlijkse informatie
 • Fotokopie van de puntenkaart of het studiegetuigschrift bij universitaire studies
 • Nieuws van de jongere en zijn/haar studies
 • Bedrag van de beurs die aan het petekind gegeven werd
 • Boekhoudkundige informatie
 • Administratie (o.m. de balans)

GEEN ENKELE ONKOST, NOCH HIER NOCH IN GUATEMALA:

Alle gestorte bedragen gaan rechtstreeks naar Guatemala.

De fotokopie- en portkosten worden gedragen door “TERRES NOUVELLES” dank zij interesten op de bankrekeningen in afwachting van het doorstorten (zeer korte termijn). Al het werk wordt door vrijwilligers gedaan (14 SIG-leden in België).

Zo ook zijn in Guatemala de leden van de lokale comités vrijwillige Maya medewerkers.

ALS U EEN STUDIEBEURS OP U WIL NEMEN:

Bedragen:

 • Lager middelbaar: 180 € per jaar of 15  € per maand (*)
 • Hoger middelbaar of universitair: 360 €/jaar of 30 € per maand (*);  ook twee co-peterschappen van 180 € zijn mogelijk.

(*) maandelijkse stortingen via permanente bankopdrachten

Rekening:

IBAN: BE24 0680 9018 2038 BIC: GKCCBEBB

van TERRES NOUVELLES, a.s.b.l. , 4450 LANTIN

mededeling: peterschap Guatemala

Belastingvrijstelling:

Het formulier voor de belastingen wordt elk jaar in februari  toegestuurd voor het totaal van de sommen die in het voorafgaand jaar gestort werden.

Contact

SIG (Solidarité avec les Indiens du Guatemala) SOLIDARITE INDIENS GUATEMALA
Rue J. Servais 10
5100 JAMBES BELGIUM
+32 (0)81/310859 (Anne Marie)
+32 (0)81/570273 (Christine)
amclamot@gmail.com, ChristineGillet2@gmail.com